Motion Designer

We are looking for a talented motion designer who has broad experience from the industry and the type of jobs we deliver. You have an exceptionally good eye for design and timing. You must also be able to adapt your style and/or technique to best match the client’s needs. After Effects, Photoshop and Illustrator should be second nature to you. Experience with Cinema 4D is also welcome.

It is important that you are comfortable working independently on projects both conceptually and creatively, from start to finish, but also as part of a team.

We set high standards for design and animation and aim to create work that exceeds expectations. We aspire to amaze and amuse, compel and engage. We regard concept equally important as the execution, and you will work with both. You should have a good eye for details, without losing focus on deadlines and the bigger picture. At Racecar you will get the opportunity to work in an award winning, interdisciplinary, creative, fun and friendly working environment.

Send a mail to: jobs@racecar.no

Vi søker animasjonsdesigner

Vi ser etter en talentfull animasjonsdesigner som har bred erfaring fra bransjen og den type jobber vi leverer. Du har et usedvanlig godt øye for design og timing. Du må også kunne tilpasse deg flere kreative utrykk basert etter kundenes ulike behov. AE, PS og AI kan du til fingerspissene. Har du i tillegg erfaring med C4D blir vi animerte!

Her hos oss er det viktig at du kan jobbe selvstendig, konseptuelt og kreativt med prosjekt fra A til Å, men du må også kunne være del av et team.

Vi setter høye krav til nivå på design og animasjon og ønsker å skape ting bedre enn de trenger å være. Vi ønsker å begeistre og overraske. Idé og konsept blir like viktig som utførelsen, og du vil gjerne jobbe med begge deler. Du er opptatt av detaljene, men mister ikke fokus på deadline og det store bildet. Hos Racecar får du muligheten til å jobbe i et prisvinnende, tverrfaglig, kreativt og meget godt arbeidsmiljø.

Send en mail til: jobs@racecar.no

Junior Motion Designer

We are looking for a future star to work in our creative environment. Animation is what we deliver, but a good visual expression is the essence of what we create. You must have a 3-year relevant education in arts/visual communication. Good skills in Photoshop and Illustrator are a prerequisite and you should be familiar with After Effects. If you have experience with Cinema 4D, this is a plus.

You are passionate about design and you have a burning desire to put it in motion. Communication is a big part of the job here with us. You must feel comfortable and confident in contributing to the entire creative process, while seeing the value of constructive criticism. You will help strengthen our team working on jobs from start to finish. At Racecar you will get a steep learning curve in a creative and friendly working environment.

Send a mail to: jobs@racecar.no

Vi søker junior animasjonsdesigner

Vi søker en fremtidig stjerne til å jobbe i vårt kreative miljø. Animasjon er det vi leverer, men et godt visuelt utrykk er essensen. Du må ha en 3-årig relevant utdanning innen kunstfag/visuell kommunikasjon. Gode ferdigheter i PS og AI er en forutsetning og du bør ha kjennskap til AE. Har du i tillegg erfaring med C4D er dette et pluss.

Du er lidenskapelig opptatt av design og du har et brennende ønske om å sette det i bevegelse. Kommunikasjon er en stor del av jobben her hos oss. Du må føle deg trygg på å bidra til hele den kreative prosessen, men samtidig se verdien i konstruktiv kritikk. Du vil være med på å styrke våre team i jobber fra start til slutt. Hos Racecar vil du få en bratt læringskurve i et kreativt og godt arbeidsmiljø.

Send en mail til: jobs@racecar.no